Marca 26 2023 13:25:53
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W poniedziałek 16 października 2017 roku mł. asp. Damian Resler z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, zawitał do Szkoły Podstawowej nr 13 im. S. Rowińskiego przy ul. Świetlicowej w Ostrowie Wielkopolskim, która uczestniczyła w akcji organizowanej w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy i instruktażu przeprowadzania resuscytacji uczniowie przystąpili do ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów. Resuscytację przez 30 minut prowadziło łącznie 100 osób.

    W ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo” prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażak przeprowadził pogadankę prewencyjną dla dzieci, w trakcie których omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

Opracowanie: st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,619 unikalnych wizyt