Marca 26 2023 13:25:25
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Warsztaty – „Gazy 2017”
KP PSP

    W dniu 14 października 2017r. w miejscowości Raczyce gmina Odolanów przeprowadzone zostały warsztaty dla jednostek OSP w KSRG oraz JRG Ostrów Wlkp. pod kryptonimem „ Gazy 2017”.


Warsztaty podzielone zostały na dwie części:

Część I - Teoretyczna, która obejmowała szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z elementami podejmowania decyzji – prowadząca Pani mgr Grażyna Teresa Milewska - komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, sfery komunikacji, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, indywidualna i zespołowa, wybrane elementy inteligencji emocjonalnej.

- Szkolenie informacyjno-praktyczne: inteligentna Butla Polka innowacja na rynku gazu mobilnego – prowadzący Pan Edward Tomalak właściciel VinGas Vinational

- Zachowanie się butli z gazem propan-butan w warunkach pożarowych

Część II - Warsztaty praktyczne w wyrobisku po kopalni piasku obejmowały praktyczne przedstawienie zachowania się butli z gazem propan-butan poddanej oddziaływaniu wysokiej temperatury.

    Rozpoczęcia i zakończenia dokonał mł. bryg. Roman Matecki Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

    W warsztatach uczestniczyło łącznie 60 ratowników

Tekst: mgr Grażyna Teresa Milewska, st. kpt. Jacek Kowalczyk, st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,618 unikalnych wizyt