Marca 25 2023 01:16:36
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W dniu 5 października 2017 roku, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z-ca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Roman Matecki wspólnie ze strażakami KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim: kpt. Krzysztofem Drabikiem oraz asp. Mateuszem Wojciechowskim przeprowadzili prelekcję dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

    Pierwszym tematem było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Strażacy omówili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy mieli również możliwość zwiedzenia ostrowskiej strażnicy oraz zapoznania się ze specyfiką pracy strażaków.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: Eugeniusz Śniegocki, mł asp. Szymon Kloński


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,327 unikalnych wizyt