Marca 26 2023 13:07:16
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Łączność – kolejne warsztaty
KP PSP

    W poniedziałek 18 września 2017 r. w godzinach popołudniowych odbyły się kolejne warsztaty z udziałem członków ochotniczych straży pożarnych, tym razem byli to ratownicy z gminy Przygodzice.


    Było to kolejne z zaplanowanych na ten rok spotkań, podczas których omówione zostały zasady organizacji łączności podczas akcji ratowniczej w szczególności:


- zasady przyznawania kanału ratowniczo-gaśniczego (KRG)

- zasady prowadzenia korespondencji

- zasady uruchamiania kolejnych kanałów

- podział terenu akcji na odcinki bojowe

- zasady uruchamiana kanału dowodzenia i współdziałania (KDW)


    Omówiono również kwestie wymiany dokumentacji operacyjnej w oparciu o nowe rozporządzenie o KSRG z dnia 3 lipca 2017 r. Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów była obsada kanałowa radiostacji dla powiatu ostrowskiego na podstawie przeprowadzonego podziału w czerwcu 2016 przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu. W szkoleniu udział wzięli druhowie z dwóch jednostek włączonych do KSRG oraz jednostek spoza systemu wyposażonych w pojazdy ze zbiornikiem wodnym tzw. beczki. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 26 druhów.

Tekst: st. kpt. Jacek Kowalczyk, st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk

BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,585 unikalnych wizyt