Marca 25 2023 01:13:05
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kolejne kontrole obiektów zabytkowych i sakralnych
KP PSP

    W dniu 11 września 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kontynuując akcję kontroli budynków zabytkowych i sakralnych, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Ołobok, gm. Sieroszewice.


    W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu do obiektu kościoła oraz dokonali rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych naziemnych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki

BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,321 unikalnych wizyt