Marca 25 2023 00:55:28
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kontrole obiektów zabytkowych i sakralnych
KP PSP

    W ostatnim dniu sierpnia 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej rozpoczęli kontrole budynków zabytkowych i sakralnych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego.

    Jako pierwszy, skontrolowano zabytkowy kościółek przy ul. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, oznakowanie i dostęp do głównego wyłącznika prądu oraz głównego zaworu gazu, wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych: elektrycznej, odgromowej, gazowej i kominowej oraz systemu sygnalizacji pożaru. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu i rozstawienia samochodu z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 m. Podczas kontroli dokonano także rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych podziemnych zlokalizowanych przy kontrolowanym budynku. Ostrowscy strażacy mają w planach, do połowy września br., skontrolowanie jeszcze 6 obiektów zabytkowych i sakralnych usytuowanych na terenie powiatu ostrowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,295 unikalnych wizyt