Marca 25 2023 00:50:49
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Wizyta strażaków w Jankowie Zaleśnym.
KP PSP

    W dniu 25 lipca 2017 roku, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, strażacy KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim: mł. asp. Mateusz Wojciechowski oraz str. Przemysław Sobczak uczestniczyli w półkoloniach organizowanych przez parafię w Jankowie Zaleśnym.

    Zebranym w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym uczniom klas I – VI strażacy przedstawili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką dotyczącą bezpiecznego wypoczynku w czasie letnich wakacji, bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad alarmowania służb ratowniczych.

    Strażacy podczas wizyty na półkoloniach przeprowadzili również pogadankę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy prelekcji mogli zapoznać się z wyposażeniem osobistym i ochronnym strażaka. Chętne dzieci miały możliwość przymierzenia ubrania specjalnego. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami.

Opracowanie: st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,291 unikalnych wizyt