Marca 26 2023 12:25:07
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada szkoleniowa obsady SKKP
KP PSP

    W dniu 19 lipca 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada szkoleniowa obsady SKKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczyli w niej: bryg. Jacek Wiśniewski - Komendant Powiatowy oraz mł. bryg. Roman Matecki - z-ca Komendanta Powiatowego.

    Podczas narady poruszone zostały następujące zagadnienia:

- omówiono zasady dysponowania do zdarzeń, w szczególności jednostek OSP spoza KSRG,

- zalecono zwrócenie większej uwagi na szczegółowe opisywanie przyczyn zadziałania czujek, podczas alarmów fałszywych z monitoringu pożarowego,

- przypomniano o wpisywaniu treści zgłoszenia w karcie zdarzenia,

- podsumowano funkcjonowanie SKKP podczas dużej ilości zdarzeń (ostatnie anomalia pogodowe),

- przypomniano o odznaczaniu flag w karcie zdarzenia,

- zwrócono uwagę na błędy popełniane podczas sporządzania informacji ze zdarzenia przez sporządzających,

- omówione zostały zasady organizacji łączności podczas akcji: przydzielanie kanałów KRG i KDW.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk
Zdjęcia: SKKP Ostrów Wielkopolski


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,519 unikalnych wizyt