Marca 25 2023 00:33:52
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Szkolenie z zasad organizacji łączności na terenie akcji ratowniczo-gaśniczej
KP PSP

    W czwartek 29 czerwca 2017 r. w godzinach popołudniowych w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach st. kpt. Jacek Kowalczyk oraz st. str. Mariusz Stempniewicz z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzili szkolenie dla druhów z terenu gminy Sieroszewice z zasad organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym.

    Podczas szkolenia główny nacisk położono na omówienie zasad organizacji łączności na poziomie interwencyjnym i taktycznym w szczególności:

    Poziom interwencyjny

- zasady przyznawania kanału ratowniczo – gaśniczego(KRG)

- zasady prowadzenia korespondencji

- zasady uruchamiania kolejnych kanałów (KRG)

    Poziom taktyczny

- podział terenu akcji na odcinki bojowe(KRG)

- organizacja punktu przyjęcia sis

- zasady uruchamiania kanału KDW

    Po części teoretycznej przystąpiono do praktycznego wykorzystywania przydzielonych kanałów ratowniczo-gaśniczych (KRG). Wytypowanym jednostkom przydzielone zostały kanały (KRG) zgodnie z wykazem obowiązującym na terenie powiatu ostrowskiego z poleceniem prowadzenia korespondencji z fikcyjnego zdarzenia. W szkoleniu udział wzięli druhowie z dwóch jednostek włączonych do KSRG oraz czterech spoza systemu wyposażonych w pojazdy tzw. beczki.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk, st. str. Mriusz Stempniewicz
Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk, st. str. Mriusz Stempniewicz


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,271 unikalnych wizyt