Marca 25 2023 00:36:14
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Prewencja społeczna
KP PSP

    W ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne życie seniora” realizowany jest dla osób starszych cykl prelekcji ukierunkowanych na przekazywanie kompleksowych informacji dotyczących bezpieczeństwa seniorów wżyciu codziennym. Prócz tematyki związanej z zagrożeniami ze strony przestępców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym program dotyczy również między innymi tematyki związanej z bezpieczeństwem pożarowym. Wobec powyższego ostrowscy strażacy z dużym zaangażowaniem czynnie włączyli się w realizację tego programu. We wtorek 10 marca 2015 roku, w Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, już po raz drugi w tym roku (pierwsza prelekcja dla Klubu Seniora „Złoty Wiek” miała miejsce w środę 28 stycznia 2015 roku), funkcjonariusze Prewencji Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili prelekcję dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową. Pierwszym tematem było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Strażacy omówili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat, to akcja „Nie dla czadu”, i dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już zaplanowali kolejne tego typu spotkanie, które odbędzie się 18 marca 2015 r.w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki

zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sobczak.


 


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,274 unikalnych wizyt