Czerwca 10 2023 23:08:48
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w miesiącu kwietniu
Doskonalenie zawodowe

   W miesiącu kwietniu w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Ostrów Wielkopolski zrealizowali następujące tematy:

- dla każdej zmiany przeprowadzono teoretyczne i praktyczne zajęcia szkoleniowe dotyczące pożarów lasów i nieużytków, obsługi autopomp i motopomp ze szczególnym uwzględnieniem zasad poboru wody ze zbiorników naturalnych i podawania wody na duże odległości,

- przeprowadzono ćwiczenia zgrywające z jednostkami OSP z terenu gminy Ostrów Wielkopolski mające na celu doskonalenie umiejętności w gaszeniu pożarów lasów, dotarciu na tereny trudnodostępne oraz zasad bezpiecznego prowadzenia działań z owadami błonkoskrzydłymi.

Tekst: mł. kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,704 unikalnych wizyt