Marca 26 2023 12:24:27
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo” - Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wlkp.
KP PSP

    We wtorek 25 kwietnia 2017 roku, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki przeprowadził dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Batorego w Ostrowie Wielkopolskim, prelekcję multimedialną, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

    Tematem przewodnim, który został szczegółowo omówiony było „Bezpieczeństwo pożarowe w szkole i mieszkaniu”. Prelegent przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych w sezonie zimowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z okresowym przeglądem przewodów kominowych i obowiązkiem usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Kolejny temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Omówione zostały m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia.

    Z-ca Komendanta, w ramach kampanii „STOP pożarom traw” zwrócił uwagę na rosnącą gwałtownie wraz z nastaniem wiosny, liczbę pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych związanych z wypalaniem suchych traw. Nauczyciele mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zasad postępowania na wypadek powstania pożaru.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: asp. Arkadiusz Dryka


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,518 unikalnych wizyt