Marca 25 2023 02:19:41
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”
KP PSP

    W ramach realizacji zadań związanych z kampanią społeczną pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, w piątek 31 marca 2017 roku przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: asp. Roman Mamot przeprowadził pogadankę profilaktyczną dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Odolanowie.

    Funkcjonariusz omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą w szczególności bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym (najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych w sezonie zimowym, okresowe przeglądy przewodów kominowych, czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych). Aspirant Roman Mamot omówił również szczegółowo, w ramach kampanii społecznej pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” problematykę dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla - rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu, sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Mając na uwadze fakt, że rozpoczął się okres wypalania pozostałości roślinnych na polach prelegent zwrócił również uwagę na zagrożenia pożarowe związane z tym niebezpiecznym i zakazanym przez prawo procederem.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,413 unikalnych wizyt