Marca 26 2023 13:48:10
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada roczna
KP PSP

    We wtorek 7 lutego 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2016.


    O godzinie 13.00 dowódca JRG – kpt. Krzysztof Drabik złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. brygadierowi Dariuszowi Matczakowi. Ponadto naradę zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Ostrowski – Roman Pacholczyk, reprezentujący Panią Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak - Sekretarz Miasta, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków - Piotr Rokicki, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów – Marian Janicki, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, Wójt Gminy Przygodzice – Krzysztof Rasiak, Wicewójt Gminy Sieroszewice – Ryszard Boduch, Wójt Gminy Sośnie – Stanisław Budzik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin – Tomasz Rychlik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim – Dh Andrzej Frąszczak oraz dziennikarze lokalnych środków masowego przekazu. Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski przedstawił i omówił najważniejsze zadania realizowane przez ostrowską komendę oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych w ubiegłym roku, a także najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2017.

    Jednostki straży pożarnych w roku 2016 na terenie powiatu ostrowskiego interweniowały przy 1484 zdarzeniach (382 pożary, 1060 miejscowych zagrożeń oraz 42 fałszywe alarmy). W porównaniu do roku 2015 zanotowano spadek o 188 zdarzeń. Bryg. Jacek Wiśniewski podziękował Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz lokalnym władzom samorządowym za przekazane wsparcie i doposażenie sprzętowe w roku 2016, licząc jednocześnie, że w roku bieżącym również uda się znaleźć środki na poprawę wyposażenia sprzętowego. Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pogratulował wyników w działalności ostrowskiej komendy. Mł. bryg. Dariusz Matczak omówił ponadto najistotniejsze zagadnienia realizowane na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zapoznał uczestników narady z najważniejszymi planami i przedsięwzięciami stojącymi przed wielkopolskimi strażakami w roku 2017. Podziękował również lokalnym samorządom za wspieranie PSP w zakresie doposażenia sprzętowego i inwestycji budowlanych prowadzonych w Państwowej Straży Pożarnej. Wicestarosta Ostrowski – Roman Pacholczyk oraz Sekretarz Miasta Andrzej Baraniak wysoko ocenili działalność strażaków ostrowskiej Komendy, dziękując za trud i profesjonalne zaangażowanie w akcje ratownicze oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP podkreślił bardzo dobrą współpracę ze strażakami KP PSP Ostrów Wielkopolski, wyrażając nadzieję, że będzie ona utrzymywana na podobnie wysokim poziomie w roku 2017 z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,653 unikalnych wizyt