Marca 25 2023 01:57:05
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Spotkanie Komendanta Powiatowego PSP z rodzicami uczniów klas I-VI
KP PSP

     W ramach realizacji zadań związanych z kampanią społeczną pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, w czwartek 26 stycznia 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Jacek Wiśniewski przeprowadził pogadankę profilaktyczną dla rodziców uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Przygodzicach, podczas której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą w szczególności bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym (najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych w sezonie zimowym, okresowe przeglądy przewodów kominowych, czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych).

     Komendant omówił również szczegółowo, w ramach kampanii społecznej pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” problematykę dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla - rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu, sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Mając na uwadze fakt, że już wkrótce rozpoczynają się ferie zimowe, Komendant przypomniał również rodzicom podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym okresie.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: Alicja Wróbel


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,389 unikalnych wizyt