Marca 25 2023 01:56:31
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Strażak z wizytą u pierwszoklasistów
KP PSP

     We wtorek 24 stycznia 2017 roku funkcjonariusz Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim kpt. Jacek Kowalczyk, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, zawitał do Szkoły Podstawowej Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim i przeprowadził pogadankę profilaktyczno-prewencyjną dla dzieci klasy I, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z lodowisk oraz bezpiecznej zabawy na sankach i nartach.

     Pogadanka była skierowana do najmłodszych dzieci, a więc jej forma również musiała być dostosowana do wieku słuchaczy. Dzieci otrzymały specjalne kolorowanki, które ułatwiły im lepsze przyswojenie prezentowanej przez strażaka tematyki. Podczas spotkania poruszone zostały również zagadnienia dotyczące tematyki związanej z prowadzoną kampanią społeczną pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”. Każde dziecko otrzymało ulotkę dot. bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, z prośbą o przekazanie jej rodzicom. Dzieci zostały także w przystępny sposób zapoznane z zasadami postępowania na wypadek pożaru, w tym zostały im przypomniane numery alarmowe do służb ratowniczych, miały również możliwość zapoznania się z pracą strażaków. Na zakończenie każdy maluch otrzymał pamiątkowy dyplom.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: kpt. Jacek Kowalczyk, Anna Lewandowska


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,388 unikalnych wizyt