Czerwca 10 2023 22:02:30
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Manewry Medyczne
Doskonalenie zawodowe

   W dniu 24 kwietnia 2015 roku na terenie powiatu oleśnickiego zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego pod kryptonimem „Międzybórz 2015”. Do udziału w manewrach medycznych zaproszone zostały zespoły z województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Czteroosobowe zespoły medyczne miały zaplanowane do zrealizowania w malowniczym terenie dziesięć różnego rodzaju zadań praktycznych. Przewidziane scenariusze z aspektami nie tylko wypadków w rzeczywisty sposób odzwierciedlały zdarzenia, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym. Drużynę ostrowskich strażaków reprezentowali: mł. asp. Wojciechowski Mateusz, st. str. Pera Patryk, str. Stempniewicz Mariusz i str. Zmyślony Rafał

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Wiśniewski


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,673 unikalnych wizyt