Marca 26 2023 13:31:24
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”
KP PSP

     W ramach realizacji zadań związanych z kampanią społeczną pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, w środę 25 stycznia 2017 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili prelekcję dla mieszkańców osiedla nr 7 Zacisze - Zębców w Ostrowie Wielkopolskim, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

     Pierwszym tematem, który został szczegółowo omówiony było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Strażacy przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych w sezonie zimowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z okresowym przeglądem przewodów kominowych i obowiązkiem usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Drugi temat, który został omówiony przez strażaków, w ramach kampanii społecznej pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Ponadto każdy z uczestników otrzymał przygotowaną przez strażaków broszurę z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym.

    Następnie mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących przepisów przeciwpożarowych, z czego skrzętnie skorzystali. Na zakończenie spotkania strażacy przeprowadzili krótki quiz dotyczący omawianych podczas prelekcji zagadnień. Pięć osób, które prawidłowo odpowiedziało na zadane pytania otrzymało w nagrodę „strażacki” kalendarz. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki, mł. bryg. Piotr Sobczak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,633 unikalnych wizyt