Marca 26 2023 13:15:08
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”
KP PSP

     W dniu 4 grudnia 2016 roku podczas IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Ostrowie Wielkopolskim Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski oficjalnie rozpoczął kampanię społeczną MSWiA i KG PSP pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.


     W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Krzysztof Grabowski, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wójtowie: Piotr Kuroszczyk, Krzysztof Rasiak i Czesław Berkowski oraz Andrzej Baraniak Sekretarz Miasta Ostrowa Wlkp.

    W dniu 7 grudnia br. w siedzibie tut. Komendy odbyło się spotkanie robocze z Komendantami Gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z Prezesami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z powiatu ostrowskiego. Komendant Powiatowy szczegółowo omówił zagadnienia związane z kampanią społeczną pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”. Przedstawione zostały tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym podczas sezonu grzewczego oraz zagadnienia związane z zagrożeniami tlenkiem węgla. Ponadto każdy z uczestników otrzymał przygotowaną broszurę na temat przedmiotowej kampanii z poleceniem jej rozpropagowania wśród podległych strażaków oraz lokalnej społeczności.

    Komenda Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim wystosowała do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Burmistrzowie i Wójtowie w powiecie ostrowskim) oraz Zarządców Nieruchomości (Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – komunikat, z jednoczesną prośbą o jego rozpropagowanie, dotyczący kampanii społecznej pt. „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”, w którym szeroko został zaakcentowany cel akcji oraz zostały przedstawione działania profilaktyczne (porady, ostrzeżenia) dotyczące sezonu grzewczego i tlenku węgla.

    W ramach rozpropagowania wśród społeczeństwa zagadnień związanych z kampanią społeczną „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” tut. Komenda nawiązała współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, portale internetowe). W dniu 7 grudnia br. ukazały się obszerne materiały dotyczące przedmiotowej kampanii na największych portalach internetowych południowej Wielkopolski oraz na stronach internetowych lokalnych stacji radiowych. Informacje na temat sezonu grzewczego, a przede wszystkim zagrożeń związanych z tlenkiem węgla ukazały się również w telewizji regionalnej i lokalnej.

    Na stronie tut. Komendy został umieszczony materiał dotyczący przedmiotowej kampanii.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki, mł. bryg. Piotr Sobczak
Zdjęcia: kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,598 unikalnych wizyt