Marca 26 2023 12:52:40
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

X Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego
KP PSP

     W niedzielę 25 września 2016 roku na terenie Parku Natury w Odolanowie odbyły się - zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Urząd Gminy i Miasta Odolanów - X Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego.


    W manewrach uczestniczyli członkowie 19 jednostek OSP z terenu powiatu ostrowskiego oraz gościnnie zespół z Komendy Powiatowej Policji, którzy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, tak bardzo niejednokrotnie przydatnych praktycznie, podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach: wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, pożarach itp. Impreza miała charakter otwarty. Dla wszystkich, którzy w ten piękny słoneczny dzień przybyli na teren Parku Natury zostały przygotowane stanowiska edukacyjne, na których – pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych – można było samodzielnie spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym oraz poznać zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych i udzielania pomocy ich uczestnikom. W trakcie manewrów można było obserwować strażaków, jak udzielają pierwszej pomocy podczas pozorowanych zdarzeń, a ponadto odbyły się pokazy strażackie: ratownictwa drogowego, ratownictwa wodnego oraz gaszenia pożaru z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku dzieci mogły gasić pożar makiety domku za pomocą hydronetek wodnych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs wiedzy pożarniczej – rozwiązując test dotyczący zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową można było wziąć udział w losowaniu upominków. Na odwiedzających Park Natury czekały również takie atrakcje jak: symulator dachowania pojazdu, symulator zderzenia, stanowisko wspinaczkowe.

    W organizację manewrów czynnie włączyły się zakłady pracy z terenu gminy Odolanów: M-MOT, DOMBUD, SKOPLAST, DOKTÓR, WOSEBA, WBK Oddział w Ostrowie Wlkp. TARTAK i WIĄZARY BURKIETOWICZ. Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Odolanów na czele z Burmistrzem Marian Janickim, Zakładowi Usług Komunalnych w Odolanowie, Odolanowskiemu Domowi Kultury, pozorantom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie, Przedsiębiorstwu RATMECH, Miejskiemu Zakładowi Zieleni w Ostrowie Wlkp., Panu Markowi Jezierskiemu, Ratownikom, instruktorom medycznym, jednostkom OSP Odolanów, Tarchały Wielkie, Skalmierzyce, Granowiec, Uciechów, Raczyce oraz pozostałym osobom, które zaangażowały się w organizację tego szczytnego przedsięwzięcia.

Tekst: mł. bryg. Roman Matecki, st. sekc. Dorota Reterska
Zdjęcia: mł. bryg. Roman Matecki, Pan Patryk Pietrzak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,561 unikalnych wizyt