Czerwca 10 2023 21:48:00
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w miesiącu sierpniu
Doskonalenie zawodowe

     W dniu 4 sierpnia 2016 roku przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie tutejszej komendy. Zadaniem strażaków biorących udział w pozorowanej akcji gaszenia kompleksu leśnego było sprawdzenie zapotrzebowania wodnego podczas dowożenia, przetłaczania oraz przepompowywania przy różnej ilości skutecznych prądów gaśniczych.


    Sierpień to także czas ćwiczeń ze sprzętem wysokościowym. W symulowanym pożarze budynku wysokiego sprawdzono możliwości rozstawienia drabiny przy utrudnionym dojeździe do budynku oraz łączność przy podziale miejsca zdarzenia na odcinki bojowe. Ćwiczenia miały także obejmować ewakuację osoby poszkodowanej, ale jak to zwykle bywa… zostały przerwane przez wyjazd alarmowy trzech zastępów do pożaru.

Tekst: kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,661 unikalnych wizyt