Czerwca 10 2023 21:36:15
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Ćwiczenia na terenie Zakładu Dużego Ryzyka
Doskonalenie zawodowe

     W dniu 9 sierpnia 2016 roku na terenie Zakładu Dużego Ryzyka – zakład produkcyjny CORRECT Spółka Komandytowa w Ociążu (gm. NoweSkalmierzyce), jednego z największych i zarazem najnowocześniejszych tego typu obiektów na terenie naszego kraju, odbyły się ćwiczenia aplikacyjno – praktyczne pn.: Przeciwdziałanie poważnej awarii przemysłowej w wyniku wystąpienia wycieku z rozszczelnionej instalacji z TDI.

Organizatorami ćwiczeń byli: Zakład produkcyjny Correct Spółka Komandytowa w Ociążu, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wlkp. Główne cele ćwiczeń to:

1/ Weryfikacja danych zawartych w Zewnętrznym i Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym i Powiatowym Planie Ratowniczym, w kontekście przyjętego scenariusza ćwiczeń,

2/ Przedstawienie procedur dotyczących przeciwdziałaniu poważnym awariom,

3/ Aplikacyjne i praktyczne sprawdzenie przyjętej taktyki działań ratowniczo - gaśniczych przez poszczególne podmioty biorące udział w ćwiczeniach,

4/ Aplikacyjne sprawdzenie procedur ostrzegania sąsiednich zakładów oraz mieszkańców o występujących zagrożeniach,

5/ Zapoznanie funkcyjnych wyznaczonych do udziału w ćwiczeniach ze zmianami wprowadzonymi w instalacjach na terenie zakładu, z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postępem naukowo-technicznym dot. tego zagadnienia.

W ćwiczeniach brały udział wybrane siły i środki JRG PSP Ostrów Wlkp. oraz jednostki OSP KSRG z terenu gminy Nowe Skalmierzyce (OSP Skalmierzyce i OSP Gostyczyna). Podczas ćwiczeń sprawdzone zostało działanie instalacji przeciwpożarowych funkcjonujących na terenie zakładu, a podstawowym ich celem było sprawdzenie funkcjonowania planu operacyjno – gaśniczego oraz doskonalenie form współpracy i współdziałania wszystkich służb ratowniczych i podmiotów uwzględnionych w działaniach na tego typu obiektach.

Ćwiczenia oceniali oficerowie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na czele z Zastępcą Naczelnika Wydziału Operacyjnego st. kpt. Tomaszem Daszkiewiczem. Uczestnikami i obserwatorami ćwiczeń byli ponadto przedstawiciele: Policji, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie powiatu ostrowskiego, a także władz samorządowych gminy Nowe Skalmierzyce. Ćwiczenia podsumował i zakończył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: kpt. Jerzy Kwiasowski


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,651 unikalnych wizyt