Czerwca 10 2023 21:35:31
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu
Doskonalenie zawodowe

     W miesiącu maju w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Ostrów Wielkopolski zrealizowali następujące tematy:- Przeprowadzono ćwiczenia grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego na terenie jednostki ratowniczo gaśniczej. W działaniach skupiono się głównie na przećwiczeniu dwóch etapów działań mianowicie, uszczelnianiu cysterny z której wydobywała się ciecz silnie parująca jak również organizacją dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji. W pierwszym przypadku przećwiczono zastosowanie piany średniej i lekkiej w celu pokrycia rozlewiska substancji dla ograniczenia parowania a co za tym się kryje zmniejszeniu stężenia niebezpiecznej substancji w powietrzu. Jednocześnie rota ubrana w ubrania CUG dokonała uszczelnienia płaszcza zbiornika przy pomocy poduszki ciśnieniowej. W drugim etapie ćwiczeń ratownicy skupili się na zbudowaniu stanowiska dekontaminacji oraz prawidłowego jej przeprowadzenia. Następnie omówiono zagadnienia związane z przeprowadzonymi ćwiczeniami.

- Miesiąc lipiec to także czas ćwiczeń z substancjami palnymi. Również na terenie tutejszej komendy przeprowadzono pokazy gaszenia cieczy palnej przy użyciu różnych typów gaśnic jak również prądu piany gaśniczej. W działaniach wykorzystano kamerę termowizyjną w celu analizy rozkładu temperatur.

Tekst: kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wielkopolski


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,650 unikalnych wizyt