Marca 25 2023 00:44:52
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Uroczystość zdania obowiązków
KP PSP

W piątek 29 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi miała miejsce uroczystość zdania obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.


        Obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego po 32 latach zaangażowanej i oddanej służby w zawodowym pożarnictwie zdał st. bryg. Sławomir Portasiak. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia Staroście Ostrowskiemu Panu Pawłowi Rajskiemu meldunku przez dowódcę JRG – kpt. Krzysztofa Drabika. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in.: Paweł Rajski – Starosta Ostrowski, Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, władze samorządowe powiatu ostrowskiego, st. bryg. Ryszard Frątczak – były Komendant Wojewódzki PSP w Kaliszu, st. bryg. Tadeusz Mikucki – były Komendant Wojewódzki PSP w Kaliszu, komendanci miejscy i powiatowi PSP obecni i byli z terenu byłego woj. kaliskiego, przedstawiciele policji, wojska oraz innych służb, inspekcji i straży z terenu powiatu ostrowskiego oraz liczne grono przyjaciół ze Starostwa i Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. a także aktyw ochotniczego pożarnictwa na czele z prezesami powiatowymi i komendantami gminnymi ZOSP.

St. bryg. Sławomir Portasiak – w 1989 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, po czym został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kaliszu na stanowisko: oficer. Wraz z utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 lipca 1992 roku zostaje skierowany do służby w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zostaje dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a po reformie administracyjnej w roku 1999 zostaje powołany na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego PSP. W 2008 roku kończy studia podyplomowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. St. bryg. Sławomir Portasiak podczas kilkudziesięcioletniej służby pożarniczej uczestniczył w wielu dużych i trudnych akacjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu, jak i poza jego granicami, spośród których wymienić należy m.in. pożar kompleksu leśnego o powierzchni ok. 10 000 ha w Kuźni Raciborskiej we wrześniu 1992 roku oraz pożar gazociągu wysokiego ciśnienia wraz zabudowaniami w Jankowie Przygodzkim w listopadzie 2013 roku.

W czasie służby był wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany, m.in.:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi
  • Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
  • Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju
  • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”
  • Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę”
  • Dyplomem Komendanta Głównego PSP
  • Złotym Znakiem Związku OSP
  • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa

St. bryg. Sławomir Portasiak czynną zawodową służbę pożarniczą pełnił przez okres 32 lat, w tym 17 lat na stanowisku Z-cy Komendanta Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za niezwykłe zaangażowanie i osobisty wkład w osiągnięcia KP PSP Ostrów Wlkp. Pozostawiłeś po sobie wiele znaczących sukcesów oraz zapisałeś się na trwałe w kronikach zawodowego pożarnictwa Ostrowa Wielkopolskiego, jako wspaniały Komendant i niezwykły człowiek. Życzymy nieprzemijającego zdrowia, satysfakcji zawodowej, szczęścia rodzinnego i realizacji wielu planów i zamierzeń. Liczymy na dalszą współpracę i będziemy bardzo zadowoleni móc nadal korzystać z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy Pana Komendanta na rzecz rozwoju ostrowskiej komendy.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: Damian Resler

BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,284 unikalnych wizyt