Czerwca 10 2023 21:31:34
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w miesiącu czerwcu
Doskonalenie zawodowe

     W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu czerwcu ostrowscy strażacy przeprowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne z następujących zagadnień:- Zdarzenia z cysternami przewożącymi materiały niebezpieczne: przypomnienie i utrwalenie informacji teoretycznych z zagadnień dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, zachowania się w środowisku z możliwością wystąpienia kontaktu z substancją szkodliwą, metody pomiarów i wyznaczania stref, metody i sposoby uszczelnienia wycieku. Następnie teorie zastosowano w praktycznych zajęciach podczas symulowanego wycieku substancji szkodliwej z uszkodzonej cysterny poprzez zastosowanie różnego rodzaju uszczelnień.

- W ramach ratownictwa medycznego przećwiczono sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej przy wykorzystaniu metod stosowanych w ratownictwie wysokościowym na poziomie podstawowym. Zajęcia były poprzedzone wykładem na temat ratownictwa medycznego oraz technik używanych podczas ratownictwa wysokościowego.

- Przeprowadzono teoretyczne i praktyczne zajęcia dotyczące sposobów podawania piany z wykorzystaniem SD – 37.

Tekst: kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wielkopolski


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,647 unikalnych wizyt