Marca 26 2023 14:10:32
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kontrole budynków wysokich
KP PSP

W miesiącu maju 2016 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. wspólnie ze strażakami zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej rozpoczęli kontrole budynków mieszkalnych wysokich (o wysokości ponad 25m) zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


        Jako pierwsze, w dniu 9 maja, skontrolowano 3 budynki usytuowane przy ul. Szamarzewskiego, następnie w dniu 25 maja 3 budynki zlokalizowane przy ul. Dembińskiego. W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan przejezdności dróg pożarowych, stan techniczny urządzeń przeznaczonych do oddymiania klatek schodowych, oznakowanie i dostęp do głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, wyposażenie budynków w instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykazy telefonów alarmowych, a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych: elektrycznej, odgromowej, gazowej i kominowej. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu i rozstawienia samochodu z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 m. Podczas kontroli dokonano także rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność hydrantów zewnętrznych naziemnych i podziemnych zlokalizowanych przy kontrolowanych budynkach. Na koniec sprawdzono praktycznie możliwość wykorzystania suchych pionów poprzez podanie wody na najwyższe kondygnacje budynków. Ostrowscy strażacy planują do końca czerwca br. skontrolowanie wszystkich wysokich budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta..

Tekst i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki

BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,678 unikalnych wizyt