Marca 25 2023 02:23:07
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
KP PSP

W niedzielę 22 maja 2016 roku punktualnie o godzinie 14.00 mszą św. w kościele Św. Wawrzyńca w Wielowsi (gm. Sieroszewice), rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi.     Organizatorami uroczystości byli: Starosta Ostrowski, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim, Wójt gminy Sieroszewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi oraz Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy OSP Wielowieś. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, złożył dowódca kpt. Krzysztof Drabik, przyjął przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Sławomirowi Brandt. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Przemysław Kaźmierczak. Następnie głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski, który przedstawił okolicznościowy referat.W dalszej części zostały wręczone odznaczenia i awanse w stopniach służbowych. Oprócz przedstawicieli jednostek strażackich z powiatu ostrowskiego oraz pocztów sztandarowych na uroczystość przybyło także wielu gości, wśród których byli m.in.:

Parlamentarzyści: Posłowie : Pani Andżelika Możdżanowska oraz Pan Tomasz Ławniczak,

Wicewojewoda Wielkopolski – Pani Marlena Maląg,

Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Sławomir Brandt,

Starosta Ostrowski – Pan Paweł Rajski oraz Wicestarosta Pan Roman Pacholczyk,

Władze samorządowe miasta oraz gmin wchodzących w skład powiatu ostrowskiego, a także szefowie współpracujących urzędów, służb, inspekcji i instytucji.

     Spośród strażaków PSP podczas uroczystości odznaczenia, medale, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

kpt. Piotr KUCHARSKI 

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

st. ogn. Sławomir BUNK 

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został:

st. kpt. Łukasz Frątczak

Awanse na wyższe stopnie pożarnicze:

Stopień starszego kapitana

kpt. Piotr KUCHARSKI

Stopień aspiranta sztabowego

st. asp. Jarosław  NOWAKOWSKI

st. asp. Damian SKOCZYŃSKI

Stopień starszego aspiranta

asp. Marcin PAPROCKI

Stopień aspiranta

mł. asp. Arkadiusz Dryka

mł. asp. Mateusz WOJCIECHOWSKI

Stopień starszego ogniomistrza

ogn. Ryszard KAŁĄŻNY

Stopień ogniomistrza

mł. ogn. Witold MROWIŃSKI

mł. ogn. Krystian SZYSZKA

Stopień starszego sekcyjnego

sekc. Dorota RETERSKA

sekc. Tomasz ROSIK

sekc. Błażej STASIAK

sekc. Damian WNUK

Stopień starszego strażaka

str. Mariusz CICHARZEWSKI

str. Kamil JANICKI                 

str. Tomasz MACIUSZCZAK

str. Kacper ROGUSZNY

str. Mariusz STEMPNIEWICZ

    Na zakończenie tegorocznych obchodów głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli podziękowania i życzenia dla braci strażackiej powiatu ostrowskiego.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: OSP Wielowieś


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,420 unikalnych wizyt