Marca 26 2023 14:08:56
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Ślubowanie nowego strażaka
KP PSP

        W czwartek 19 maja 2016 roku punktualnie o godzinie 8.15 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste ślubowanie nowoprzyjętego stażysty.        W szeregi zawodowych strażaków miał zaszczyt wstąpić:

  • str. Jakub Zarzecki

     Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski. Przy ślubowaniu obecni byli świadkowie: Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Portasiak, Z-ca Dowódcy JRG PSP kpt. Krzysztof Drabik, Naczelnik Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr bryg. Krzysztof Biernacki, Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr mł. bryg. Marek Kolenda, st. Specjalista Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr mł. bryg. Piotr Sobczak, st. Specjalista Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych kpt. Jacek Kowalczyk oraz dowódca i strażacy ze zmiany służbowej JRG.

     Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz wręczenie aktu ślubowania, podczas którego nowy adept mógł usłyszeć słowa "Witam w szeregach Państwowej Straży Pożarnej".

Tekst i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,675 unikalnych wizyt