Czerwca 10 2023 23:22:39
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe - kwiecień 2016
Doskonalenie zawodowe

     W miesiącu kwietniu strażacy ostrowskiej Jednostki realizowali następujące zagadnienia w ramach doskonalenia zawodowego:- „Poważne awarie przemysłowe” w ramach działań chemiczno ekologicznych – przeprowadzono zajęcia teoretyczne w ramach których omówiono niebezpieczne sytuacje jakie mogą wystąpić podczas takich awarii, a także omówiono postępowanie w czasie działań w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej, następnie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne podczas symulowanej awarii na terenie Terminala Paliw ORLEN, gdzie przećwiczono sposoby podawania prądów piany na palące się zbiorniki przy użyciu działek przenośnych.

- Strażacy z ostrowskiej komendy przeprowadzili szkolenie teoretyczne i praktyczne z gaszenia substancji ropopochodnych w ramach współpracy dla studentów PWSZ z Kalisza.

- Przeprowadzono dwuetapowe ćwiczenia związane z ratownictwem chemiczno - ekologicznym - pierwszy scenariusz zakładał : zderzenie samochodu ciężarowego z cysterną przewożącą substancje niebezpieczne w wyniku którego doszło do rozszczelnienia w/w cysterny. Przećwiczone zostały tu elementy rozwinięcia grupy chemicznej, sposoby uszczelnienia wycieku z cysterny oraz dekontaminacja wstępna.Drugim etapem był symulowany pożar w pomieszczeniu. Przećwiczono ewakuację osób poszkodowanych oraz metody i sposoby poboru próbek nieznanych substancji. Ćwiczenia te zostały przeprowadzone w pomieszczeniach komory dymowej ostrowskiej komendy.

- W kwietniu zostały zorganizowane warsztaty pod kryptonimem „HAZMAT”, gdzie w sposób teoretyczny i praktyczny poruszono zagadnienia związane z gaszeniem pożarów gazów. Warsztaty mają na celu przede wszystkim doskonalenie wzajemnej współpracy służb i podmiotów w sytuacjach wystąpienia zagrożenia

Ponadto strażacy realizowali tematy przewidziane w miesięcznym planie doskonalenia zawodowego.

Tekst: kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,713 unikalnych wizyt