Marca 26 2023 14:06:52
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Prewencja społeczna
KP PSP

        W ramach realizacji programu profilaktycznego „Zgaś ryzyko” w poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku funkcjonariusz Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki przeprowadził prelekcję dla członków Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku z gminy Odolanów, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

        Pierwszym tematem, który został szczegółowo omówiony było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Przedstawiono zasady bezpiecznej obsługi urządzeń grzewczych w sezonie zimowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z okresowym przeglądem przewodów kominowych i obowiązkiem usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Drugi temat, który został omówiony, w ramach akcji „Nie dla czadu”, dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy zadawali wiele pytań dotyczących przedmiotowych zagadnień.

Tekst i zdjęcie: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,673 unikalnych wizyt